Onlinevare
Butiksvare

Engfrø 6801 - Blomsterengfrøblanding, 33g

Se hele beskrivelsen under produktbilledet

20 stk på lager

150,00 kr. 


Engfrø fra VegTech er produceret fra moderplanter eller indsamlet i naturen. Det frømateriale, der leveres til Danmark, indsamles i det sydlige Sverige og er dermed tilpasset danske klimaforhold. Moderplanterne fornys jævnligt for at bibeholde den genetiske variation. Se indholdet af frøblandingen på billedet Såning og pleje: Forberedelse af underlaget For at opnå det bedste resultat, skal arealet være fri for flerårigt ukrudt, som fx kvikgræs og agertidsel. Engplanterne trives bedst på en let sandjord. Det er vigtigt, at jorden ikke er muld- eller næringsrig. Tunge og næringsrige jorder kan forbedres ved at blande muldjorden op med sand eller grus. Kompakt og tør jord løsnes og vandes. Underlaget skal være jævnt, så måtterne får en god jordkontakt ved udlægningen. Bekæmpelse af rodukrudt Arealer, der er inficerede af ukrudt, kan forberedes ved at udlægge en ukrudtshæmmende, termisk behandlet fiberdug. Det skal sikres, at du- gens kanter overlapper ordentligt. Helst skal de sys sammen med en speciel symaskine, som kan lejes hos Veg Tech. Herpå udlægges en mager ukrudtsfri jord jfr. anbefalingerne fra foregående afsnit. Arealer med ukrudt kan også forberedes ved at tildække dem med en lysspær- rende fiberdug i to år før etablering af engen. Såning Det bedste resultat fås ved såning på nyanlagt jord. September er det bedste såtidspunkt, men der kan også sås i de øvrige efterårsmåneder samt i det tidlige forår. Især ved udsåning af små mængder bør frøene blandes op med fx savsmuld eller hvedeklid (fx1 del frø til 3 dele fyld) for at få en volumen der er lettere at arbejde med. Engblandingen skal ikke blandes op med yderligere græsfrø, da græsset i så fald kan ud- konkurrere urterne. Såbeddet bør være harvet eller groft revet. Frøet kan sås manuelt eller med maskine. Efter såning rives eller tromles, så frøet får jordkontakt. På stejle skråninger kan sprøjtesåning anbe- fales, - her anbefales også en øget udsædsmængde (se tabellen med udsædsmængder). Man kan også forberede arealet ved udlægning af kokosnet eller syntetisk erosionsbeskyttelsesnet, der ud over at for- hindre erosion også skaber et forbedret mikroklima for plantevæksten. Pleje Det første år er den såede eng endnu ikke så tæt, og der kan findes etårige ukrudtsarter, som er spiret fra jordens frøbank. Hvis de skæmmer, kan de klippes i 8-10 cm’s højde. Mange engarter vokser langsomt og kan være svære at opdage. Ukrudtet forsvinder ofte andet år, som også er tidspunktet, hvor de første engblomster begynder at blomstre. Engen slås én gang årligt, for at fremme engens urter og hæmme græsserne samt evt. ukrudt. Dette gøres, når de fleste urter er afblomstret i august. Der klippes med et skæ- rende redskab, fx fingerklipper, le eller buskrydder med en velslebet græsklinge. Anvend aldrig rotorklipper eller trimmer med nylonsnøre, da de kan sønderdele og beskadige plan- terne. Klippehøjden skal være min. 60-80 mm. Lad afklippet ligge og tørre en uges tid, for at det kan kaste frø. Herefter fjernes alt afklippet, således at der fjernes næringsstoffer fra arealet. Kun hvis det viser sig, at arealet er så næringsfat- tigt, at engen har en svag tilvækst, vil det give mening at lade afklip ligge, eller at tilføre en smule langtidsvirkende gød- ning. Deponering af større mængder sne med eller uden vej- salt bør undgås eller minimeres. Læs mere på www.vegtech.dk
Sortering efter det danske navn: Frø
Sortering efter undergruppe: Eng og vilde frø
Onlinevare: Ja
Butiksvare: Ja