Dahlia

Denne meget store plantegruppe stammer fra Mexico.  De lægges i god næringsrig havejord om foråret, når jorden er 8-10C varm

og risikoen for nattefrost er overstået, ca 1. maj eller senere  Du kan lægge Dahlia helt frem til efter Skt. Hans.  De kan da stadig nå

at vokse op i 1 meters højde og producere masser af dejlige blomsterbuketter til vaserne i august-septemberr og oktober.  Kæg dem

i 10-20 cm dybde i god havejord og tilfør 30-40 g. Havegødning Nr. 1 ved lægningen og 10-20 g/m2 2-3 gange med en måneds

mellemrum så får du et super resultat.    Hold øje med sneglene--de elsker dem også.  Dahlia trives fint i krukker og kummer og vil

blomstre fra juli til frosten kommer.  Knoldene graves op efter den første frost og overvintres frostfrit i kule eller kælder.  Dahlia/Georginer

er inddelt i mange undergrupper hovedsageligt efter blomsterform, blomsterstørrelse og højde.  

 

@aldershvile_planteskole