Sen

Sene sorter af læggekartofler.

@aldershvile_planteskole