Tidlig

Læg kartofler med tidlig høsttidspunkt

@aldershvile_planteskole