Vælg den rigtige frøblanding og så din egen vilde eng

Vi forhandler frøblandinger med nordiske vilde arter fra VegTech. Frøene er indsamlet i Sydsverige. Vi tilbyder frøblandinger til netop den jordtype som findes i din have:

Frøblandinger til vild eng

Vi forhandler frøblandinger med nordiske vilde arter fra VegTech. Frøene er indsamlet i Sydsverige. Vi tilbyder frøblandinger til netop den jordtype som findes i din have:

6701 - Alm. til tør jord: Universaleng der egner sig til flere forskellige miljøer.

6702 - Fugtig til våd jord: Velegnet til fugtig og våd jord. Fx ved søbredder og ved damme.

6703 - Tør mager kalkrig jord: Passer til jord med højt pH.

6704 - Tør nærings- og kalkfattig jord: Blandningen passer til lette jorde med lavt pH.

6705 - Universalblanding: Indeholder de mest almindelige græsser og noget færre blomstrende urter end de øvrige blandinger. Velegnet til større arealer med varierende jordbund.

6708 - Vejrabatblanding: Egnet til alle typer jord. Blandingen indeholder flere tørketålende arter, og arter, der blomstrer i klare farver.

6710 - Skyggeblandning: Egnet til jord med normal fugtighed på arealer med halv- til helskygge.

6711 - Strandeng med græsser: Til etablering af strandeng på arealer hvor der stilles store krav til tålsomheden overfor tørke, vind og saltpåvirkning.

6712 - Hurtigetablerende mod erosion: Velegnet til skrænter.

6801 - Blomsterengfrøblanding: En frøblanding af 1-årige blomster. Kan også bruges i kombination med vores øvrige engfrøblandinger.

Sådan sår du din egen vilde eng


1. Såtidspunkt

Det bedste tidspunkt at så sin vildeng er tidligt forår eller efterår (september-oktober).

2. Jordtype, forbered jorden

Fjern de første 10 cm græs i det areal du ønsker at så vildeng. Det vigtigste er, at jorden ikke er alt for muld og næringsrig, den må meget gerne være gjort næringsfattig ved at blande op med sand eller grus. Det kan købes i alle byggemarkeder. Og så skal jorden være fri for flerårigt ukrudt som skvalderkål, tidsler mm.

3. Såning

Efter at du evt. har blandet din jord med sand eller grus, løsnes jorden med en rive. Herefter spreder du den valgte frøblanding på arealet. Vi anbefaler at du herefter spreder et meget tyndt lag jord og sand over frøene, så fuglene ikke spiser dine frø.

4. Vanding

Vand efter såning og herefter vandes blot i tørre perioder.

5. Pleje af engen

Engen slåes en gang årligt (august-september) for at fremme engens blomstervækst og hæmme græsserne. Det afklippede plantemateriale fjernes efter en uge. Ønsker du mere blomstervækst anbefaler vi at du i din engblanding tilføjer ekstra blomsterfrø, VegTech 1-årig blomsterengfrøblanding.

At etablere en vild blomstereng kræver lidt tålmodighed, da frøene skal spirer og etablerer et vækstgrundlag i din have. Men når først engen er etableret, vil du kunne nyde synet og lydene af biodiversiteten i din have.

Køb vores frøblandinger til vild eng

Onlinevare
Butiksvare
Udsolgt
Onlinevare
Butiksvare
Udsolgt
Onlinevare
Butiksvare
Udsolgt
Onlinevare
Butiksvare

38,00 kr. 
Onlinevare
Butiksvare

38,00 kr. 
Onlinevare
Butiksvare

60,00 kr. 
Onlinevare
Butiksvare

259,00 kr.